Jet Li
Jet Li, 51 Movie Actor 1
Yao Ming
Yao Ming, 34 Basketball Player 2
Klariza Clayton
Klariza Clayton, 25 TV Actress 3
Lu Han
Lu Han, 24 Singer 4
Mao Tse Tung
Mao Tse Tung (1893-1976) World Leader 5
Yip Man
Yip Man (1893-1972) Teacher 6
Donnie Yen
Donnie Yen, 51 Movie Actor 7
Ming-Na Wen
Ming-Na Wen, 50 Movie Actress 8
Bai Ling
Bai Ling, 47 Movie Actress 9
Audrey Meadows
Audrey Meadows (1926-1996) TV Actress 10
Zheng Jie
Zheng Jie, 31 Female Tennis Player 11
Tiffany Espensen
Tiffany Espensen, 15 TV Actress 12
Lin Dan
Lin Dan, 30 Sportsperson 13
Zhang Ziyi
Zhang Ziyi, 35 Movie Actress 14
Li Na
Li Na, 32 Female Tennis Player 15
Kris Wu
Kris Wu, 23 Singer 16
Barbie Hsu
Barbie Hsu, 37 Movie Actress 17
Kublai Khan
Kublai Khan (1215-1294) War Hero 18
Zhenwei Wang
Zhenwei Wang, 18 Movie Actor 19
Liljay
Liljay, 27 Singer 20
Lang Lang
Lang Lang, 32 Pianist 21
Li Bingbing
Li Bingbing, 41 Movie Actress 22
He Pingping
He Pingping (1988-2010) Other 23
Xi Jinping
Xi Jinping, 61 World Leader 24
Hu Jintao
Hu Jintao, 71 World Leader 25
Deng Xiaoping
Deng Xiaoping (1904-1997) World Leader 26
Steve Chen
Steve Chen, 36 Entrepreneur 27
Victoria Song
Victoria Song, 27 Singer 28
I.M. Pei
I.M. Pei, 97 Architect 29
Jayne Meadows
Jayne Meadows, 94 TV Actress 30
Guo Jingjing
Guo Jingjing, 32 Diver 31
Toshiro Mifune
Toshiro Mifune (1920-1997) Movie Actor 32
Bolo Yeung
Bolo Yeung, 68 Movie Actor 33
Seiji Ozawa
Seiji Ozawa, 79 Other 34
Liang Chow
Liang Chow, 46 Coach 35
Raymond Lam
Raymond Lam, 34 Singer 36

Ranked by popularity based on user activity