Jet Li
Jet Li, 50 Movie Actor 1
Yao Ming
Yao Ming, 33 Basketball Player 2
Klariza Clayton
Klariza Clayton, 25 TV Actress 3
Mao Tse Tung
Mao Tse Tung (1893-1976) World Leader 4
Donnie Yen
Donnie Yen, 50 Movie Actor 5
Yip Man
Yip Man (1893-1972) Teacher 6
Bai Ling
Bai Ling, 47 Movie Actress 7
Audrey Meadows
Audrey Meadows (1926-1996) TV Actress 8
Kublai Khan
Kublai Khan (1215-1294) War Hero 9
Ming-Na Wen
Ming-Na Wen, 50 Movie Actress 10
Zhang Ziyi
Zhang Ziyi, 35 Movie Actress 11
Li Na
Li Na, 32 Female Tennis Player 12
Lin Dan
Lin Dan, 30 Olympian 13
Hu Jintao
Hu Jintao, 71 World Leader 14
Li Bingbing
Li Bingbing, 41 Movie Actress 15
Tiffany Espensen
Tiffany Espensen, 15 TV Actress 16
Lang Lang
Lang Lang, 31 Pianist 17
Jayne Meadows
Jayne Meadows, 94 TV Actress 18
Deng Xiaoping
Deng Xiaoping (1904-1997) World Leader 19
Guo Jingjing
Guo Jingjing, 32 Olympian 20
I.M. Pei
I.M. Pei, 96 Architect 21
He Pingping
He Pingping (1988-2010) Other 22
Zhenwei Wang
Zhenwei Wang, 18 Movie Actor 23
Toshiro Mifune
Toshiro Mifune (1920-1997) Movie Actor 24
John Woo
John Woo, 67 Director 25
Steve Chen
Steve Chen, 35 Entrepreneur 26
Yang Wei
Yang Wei, 34 Olympian 27
Xi Jinping
Xi Jinping, 60 World Leader 28
Barbie Hsu
Barbie Hsu, 37 Movie Actress 29
Joan Chen
Joan Chen, 52 Movie Actress 30
Kelly Chen
Kelly Chen, 41 Singer 31
Victoria Song
Victoria Song, 27 Singer 32
Liu Xiang
Liu Xiang, 30 Olympian 33
Liu Wen
Liu Wen, 26 Model 34
Chiang Kai Shek
Chiang Kai Shek (1887-1975) Politician 35
Liang Chow
Liang Chow, 46 Coach 36

Ranked by popularity based on searches and social shares on our site.