Jet Li
Jet Li, 51 Movie Actor 1
Yao Ming
Yao Ming, 33 Basketball Player 2
Klariza Clayton
Klariza Clayton, 25 TV Actress 3
Mao Tse Tung
Mao Tse Tung (1893-1976) World Leader 4
Yip Man
Yip Man (1893-1972) Teacher 5
Donnie Yen
Donnie Yen, 50 Movie Actor 6
Bai Ling
Bai Ling, 47 Movie Actress 7
Ming-Na Wen
Ming-Na Wen, 50 Movie Actress 8
Audrey Meadows
Audrey Meadows (1926-1996) TV Actress 9
Lu Han
Lu Han, 24 Singer 10
Lin Dan
Lin Dan, 30 Olympian 11
Zhang Ziyi
Zhang Ziyi, 35 Movie Actress 12
Tiffany Espensen
Tiffany Espensen, 15 TV Actress 13
Li Na
Li Na, 32 Female Tennis Player 14
Barbie Hsu
Barbie Hsu, 37 Movie Actress 15
Kublai Khan
Kublai Khan (1215-1294) War Hero 16
Zhenwei Wang
Zhenwei Wang, 18 Movie Actor 17
Lang Lang
Lang Lang, 32 Pianist 18
Kris Wu
Kris Wu, 23 Singer 19
Hu Jintao
Hu Jintao, 71 World Leader 20
Li Bingbing
Li Bingbing, 41 Movie Actress 21
Xi Jinping
Xi Jinping, 61 World Leader 22
Deng Xiaoping
Deng Xiaoping (1904-1997) World Leader 23
I.M. Pei
I.M. Pei, 97 Architect 24
He Pingping
He Pingping (1988-2010) Other 25
Steve Chen
Steve Chen, 35 Entrepreneur 26
Guo Jingjing
Guo Jingjing, 32 Olympian 27
Jayne Meadows
Jayne Meadows, 94 TV Actress 28
Toshiro Mifune
Toshiro Mifune (1920-1997) Movie Actor 29
Victoria Song
Victoria Song, 27 Singer 30
Amanda Lee
Amanda Lee, 43 Singer 31
John Woo
John Woo, 68 Director 32
Yang Mi
Yang Mi, 27 Movie Actress 33
Clara Blandick
Clara Blandick (1880-1962) Movie Actress 34
Liu Wen
Liu Wen, 26 Model 35
Raymond Lam
Raymond Lam, 34 Singer 36

Ranked by popularity based on user activity