Gracie Gold
Gracie Gold, 19 1
Kim Yu-Na
Kim Yu-Na, 23 2
Sasha Cohen
Sasha Cohen, 29 3
Michelle Kwan
Michelle Kwan, 34 4
Ashley Wagner
Ashley Wagner, 23 5
Meta Golding
Meta Golding, 42 6
Dorothy Hamill
Dorothy Hamill, 58 7
Tara Lipinski
Tara Lipinski, 32 8
Katy Taylor
Katy Taylor, 24 9
Johnny Weir
Johnny Weir, 30 10
Oksana Baiul
Oksana Baiul, 36 11
Peggy Fleming
Peggy Fleming, 66 12
Mao Asada
Mao Asada, 23 13
Elvis Stojko
Elvis Stojko, 42 14
Kevin Reynolds
Kevin Reynolds, 24 15
Vivi-Anne Hulten
Vivi-Anne Hulten (1911-2003) 16
Dick Button
Dick Button, 85 17
Kurt Browning
Kurt Browning, 48 18
Alissa Czisny
Alissa Czisny, 27 19
Jeremy Abbott
Jeremy Abbott, 29 20
Yuzuru Hanyu
Yuzuru Hanyu, 19 21
Tiffany Scott
Tiffany Scott, 37 22
Rachael Flatt
Rachael Flatt, 22 23
John Baldwin
John Baldwin, 40 24
Hannah Miller
Hannah Miller, 17 25
Paul Wylie
Paul Wylie, 49 26
Irina Rodnina
Irina Rodnina, 64 27
John Coughlin
John Coughlin, 28 28
Miki Ando
Miki Ando, 26 29
Jennifer Kirk
Jennifer Kirk, 30 30
Asher Hill
Asher Hill, 23 31
Courtney Jones
Courtney Jones, 81 32
Adelina Sotnikova
Adelina Sotnikova, 18 33
Ethan Burgess
Ethan Burgess, 31 34
Anna Semenovich
Anna Semenovich, 34 35
Fedor Andreev
Fedor Andreev, 32 36

Ranked by popularity based on user activity