Bai Ling
Bai Ling, 47 1
Ming-Na Wen
Ming-Na Wen, 50 2
Zhang Ziyi
Zhang Ziyi, 35 3
Barbie Hsu
Barbie Hsu, 37 4
Li Bingbing
Li Bingbing, 41 5
Yang Mi
Yang Mi, 27 6
Clara Blandick
Clara Blandick (1880-1962) 7
Joan Chen
Joan Chen, 53 8
Joan Lorring
Joan Lorring, 88 9
Zhao Wei
Zhao Wei, 38 10
Nina Li
Nina Li, 52 11
Fan Bingbing
Fan Bingbing, 32 12
Joanne Peh
Joanne Peh, 31 13
Sabrina Man
Sabrina Man, 14 14
Celina Jade
Celina Jade, 29 15
Zhou Xun
Zhou Xun, 39 16
Pauline Chan Bo-lin
Pauline Chan Bo-lin (1973-2002) 17

Ranked by popularity based on user activity.