Bob Menendez
Bob MenendezPolitician
Richard Edson
Richard EdsonMovie Actor
Richard Gibson
Richard GibsonTV Actor
Dennis O'Driscoll
Dennis O'DriscollPoet
January 1 Birthdays
No Birthdays
January 2 Birthdays
Ross The Boss
Ross The BossGuitarist
Robert Olmstead
Robert OlmsteadNovelist
January 3 Birthdays
Tina Knowles
Tina KnowlesFashion Designer
Dave Scott
Dave ScottTriathlete
Eugene Chadbourne
Eugene ChadbourneGuitarist
January 4 Birthdays
Alex English
Alex EnglishBasketball Player
Bryan Hitt
Bryan HittDrummer
Drew Peterson
Drew PetersonCriminal
January 5 Birthdays
Trudie Styler
Trudie StylerTV Actress
Anthony Minghella
Anthony MinghellaDirector
Yuji Horii
Yuji HoriiEntrepreneur
January 6 Birthdays
Jodi Long
Jodi LongTV Actress
Alan Butcher
Alan ButcherCricket Player
January 7 Birthdays
No Birthdays
January 8 Birthdays
Philippa Gregory
Philippa GregoryNovelist
Fiona Mollison
Fiona MollisonSoap Opera Actress
January 9 Birthdays
Ben Tankard
Ben TankardReality Star
Francois Kevorkian
Francois KevorkianDJ
January 10 Birthdays
Kailash Satyarthi
Kailash SatyarthiCivil Rights Leader
Scott Casey
Scott CaseyWrestler
January 11 Birthdays
Howard Stern
Howard SternRadio Host
January 12 Birthdays
Trevor Rabin
Trevor RabinGuitarist
Rafael Limon
Rafael LimonBoxer
January 13 Birthdays
Jim Duggan
Jim DugganWrestler
Vernee Watson-johnson
Vernee Watson-johnsonTV Actress
Mark Keller
Mark KellerPolitician
January 14 Birthdays
No Birthdays
January 15 Birthdays
No Birthdays
January 16 Birthdays
Robert F Kennedy Jr.
Robert F Kennedy Jr.Lawyer
Cheryl Bentyne
Cheryl BentynePop Singer
January 17 Birthdays
Ted DiBiase
Ted DiBiaseWrestler
Kiki Smith
Kiki SmithSculptor
Tom Bailey
Tom BaileyPop Singer
January 18 Birthdays
Katey Sagal
Katey SagalTV Actress
Cindy Sherman
Cindy ShermanPhotographer
Steve DeBerg
Steve DeBergFootball Player
January 19 Birthdays
Ken Page
Ken PageStage Actor
January 20 Birthdays
No Birthdays
January 21 Birthdays
No Birthdays
January 22 Birthdays
Natalie West
Natalie WestTV Actress
Franco De Vita
Franco De VitaRock Singer
January 23 Birthdays
William Allen Young
William Allen YoungTV Actor
January 24 Birthdays
Paul Lim
Paul LimDarts Player
January 25 Birthdays
D'Jalma Garnier
D'Jalma GarnierComposer
January 26 Birthdays
Ed Schultz
Ed SchultzRadio Host
Peter Laird
Peter LairdCartoonist
January 27 Birthdays
Rick Warren
Rick WarrenNovelist
William T. Redmond
William T. RedmondPolitician
January 28 Birthdays
Oprah Winfrey
Oprah WinfreyTV Show Host
Terry Kinney
Terry KinneyTV Actor
January 29 Birthdays
Donnie Simpson
Donnie SimpsonRadio Host
Chuck Swirsky
Chuck SwirskySportscaster
January 30 Birthdays
Adrian Vandenberg
Adrian VandenbergGuitarist
Eddie Mio
Eddie MioHockey Player
January 31 Birthdays