Web Stars Born in Taiwan

1
JojoSpotlight, 17
2
Josh Paler Lin, 31
3
Mike Chang, 37
4
Feng Xiaoxiao, 13
5
Lure Hsu, 45
6
Kelly Yang, 29
7
Chen Baiyu, 22
8
Yuchen Bunderson, 19
9
Jacobhhc, 26
10
Leoo, 24
11
Willy Chen, 21
12
TJ Lee, 28
13
Yony, 12
14
u.m.ii, 27
15
Zony, 12
16
Frank Yang, 34
17
HaneAme, 22
18
Rebecka Carlisle, 24
19
Hello Catie, 32
20
TXO Liang, 20
21
Ak Benjamin, 24
22
Ton Yun, 26
23
Ely Cosplay, 24
24
Jay Chang, 32
25
Ivy Chao, 34
26
CrazieJulia, 24
27
Serene Vitale, 23
28
Hailee Huang Xi, 23
29
Mandy Sandy&Mandy, 19
30
Lillian Chen, 35
31
Xue Hongwei, 29
32
Debbie Shao Dai, 28
33
Ashly Chan, 29
34
Jennifer Wang, 27
35
Misa Chiang, 28
36
Shaina Cheng, 28
37
Molly Chiang, 29
38
Pierre Liu Pei, 23
39
Karen Chao, 25
40
Stephanie Teh, 28
41
Amberl, 23
42
LeiLei, 30
43
Jasper Chuang, 27
44
Jennifer Wei, 33
45
Tinichien, 23
46
Lee Ken, 32
47
Celine Chao, 25
48
Sandy Sandy&Mandy, 19