Artists Born in Russia

1
Wassily Kandinsky (1866-1944)
2
Vicky Od, 28
3
Lesha Lauz, 33
4
Julia Razumova, 28
5
Gosha Bondarev, 29
6
Ilya Kuvshinov, 30
7
Mark Rothko (1903-1970)
8
Michael Rusakov, 29
9
Vlad Yashin, 21
10
Lina Valentina, 30
11
Bella Rosenfeld (1895-1944)
12
Andrei Svetov, 44
13
Varvara Stepanova (1894-1958)
14
Aleksandra Ekster (1882-1949)
15
Polina Bright, 28
16
Kseniya Rain, 29
17
Mago Dovjenko, 26
18
Nataly August, 28
19
Yana Kryukova, 26
20
Lyubov Popova (1889-1924)
21
Anastasia Ivanova, 33
22
Anna Bravo, 30
23
Tanya Shatseva, 30
24
Ivan Alifan, 30
25
Alexej von Jawlensky (1864-1941)
26
Lera Kiryakova, 34
27
Helen Dardik, 43
28
Anastasia Kosyanova, 29
29
Sasha O'Kharin, 32
30
Lora Zombie, 30
31
Stefan Pabst, 40
32
Kate Mur, 28
33
Alena Suleimanova, 29
34
Yelena York, 32
35
Marina Bychkova, 38
36
Yelena Bryksenkova, 32
37
Vladimir Tatlin (1885-1953)
38
Serdar Kambarov, 35
39
Margaret Scrinkl, 35
40
Alisa Vysochina, 35
41
Denis Marakhin, 29
42
Nadi Gerber, 31
43
Vadim Andreev, 36
44
Albert Kotin (1907-1980)
45
Ben Klishevskiy, 33
46
Elina Podporina, 25
47
Sergey Shanko, 30
48
Leonid Pasternak (1862-1945)