Artists Born in Russia

1
Marina Bychkova, 39
2
Wassily Kandinsky (1866-1944)
3
Vicky Od, 29
4
Lesha Lauz, 35
5
Gosha Bondarev, 30
6
Julia Razumova, 29
7
Mark Rothko (1903-1970)
8
Andrei Svetov, 46
9
Lera Kiryakova, 36
10
Ilya Kuvshinov, 31
11
Michael Rusakov, 31
12
Polina Bright, 28
13
Vlad Yashin, 22
14
Lina Valentina, 31
15
Anna Bravo, 31
16
Bella Rosenfeld (1895-1944)
17
Kseniya Rain, 30
18
Anastasia Ivanova, 34
19
Varvara Stepanova (1894-1958)
20
Helen Dardik, 44
21
Stefan Pabst, 41
22
Aleksandra Ekster (1882-1949)
23
Lyubov Popova (1889-1924)
24
Mago Dovjenko, 27
25
Yana Kryukova, 27
26
Nataly August, 29
27
Tanya Shatseva, 31
28
Sergey Shanko, 31
29
Ivan Alifan, 32
30
Alexej von Jawlensky (1864-1941)
31
Anastasia Kosyanova, 31
32
Sasha O'Kharin, 34
33
Kate Mur, 30
34
Lora Zombie, 31
35
Yelena Bryksenkova, 33
36
Yelena York, 34
37
Alena Suleimanova (1991-2021)
38
Denis Marakhin, 30
39
Margaret Scrinkl, 37
40
Vladimir Tatlin (1885-1953)
41
Elina Podporina, 27
42
Serdar Kambarov, 36
43
Alisa Vysochina, 36
44
Nadi Gerber, 32
45
Vadim Andreev, 37
46
Albert Kotin (1907-1980)
47
Leonid Pasternak (1862-1945)
48
Ksenia Svincova, 31