Celebrities Born In Japan

1
Joji, 28
2
Sky Brown, 13
3
Ian Boggs, 23
4
Mia Sayoko, 27
5
Sora Simmons, 22
6
Mitski, 31
7
MOMO, 25
8
Kane Tanaka (1903-2022)
9
NI-KI, 16
10
Minatozaki Sana, 25
11
KanKan, 24
12
Cocone Clayton, 18
13
Swavyyx, 20
14
Momo, 37
15
BryanStars, 32
16
Asuka, 40
17
Kamenashi Kazuya, 36
18
Shohei Ohtani, 28
19
Yuzuru Hanyu, 27
20
Junko Furuta (1971-1989)
21
Junya1gou, 30
22
Yoko Ono, 89
23
Yuta Nakamoto, 26
24
Naomi Osaka, 24
25
Elena Shinohara, 22
26
Masashi Kishimoto, 47
27
Akira Toriyama, 67
28
Christian Haynes, 24
29
Miya Cech, 15
30
Kento Yamazaki, 27
31
Stan Fukase, 23
32
Daimaou Kosaka, 48
33
Rina Sawayama, 31
34
Yuki Tsunoda, 22
35
Fusajiro Yamauchi (1859-1940)
36
Miki Rai, 25
37
Bayashi, 33
38
Shinsuke Nakamura, 42
39
Hirohiko Araki, 62
40
Miki Matsubara (1959-2004)
41
Hirohito (1901-1989)
42
Rie McClenny, 41
43
Olivia de Havilland (1916-2020)
44
Saki Fujita, 37
45
Sagawa
46
Satoru Iwata (1959-2015)
47
Haruichi Furudate, 39
48
Masahiro Sakurai, 51