Born in Japan

1
Sky Brown, 12
2
Joji, 28
3
Mia Stammer, 26
4
MOMO, 24
5
Mitski, 30
6
Kane Tanaka, 118
7
Cocone Clayton, 16
8
Momo, 36
9
BryanStars, 30
10
Sora Simmons, 21
11
Minatozaki Sana, 24
12
Asuka, 39
13
NI-KI, 15
14
Masashi Kishimoto, 46
15
Haruichi Furudate, 38
16
Yoko Ono, 88
17
Akira Toriyama, 66
18
Naomi Osaka, 23
19
Yuta Nakamoto, 25
20
Miya Cech, 14
21
Shinsuke Nakamura, 41
22
Yuzuru Hanyu, 26
23
Rie McClenny, 40
24
Hajime Isayama, 34
25
Fusajiro Yamauchi (1859-1940)
26
Daimaou Kosaka, 47
27
Saki Fujita, 36
28
Shigeru Miyamoto, 68
29
Olivia de Havilland (1916-2020)
30
Maiko Kazama, 64
31
Satoru Iwata (1959-2015)
32
Chris Kerr Rio, 25
33
Rina Sawayama, 30
34
Masahiro Sakurai, 50
35
Robert Griffin III, 31
36
Bambi, 28
37
Yamaguchi Mako, 20
38
Swavyyx, 19
39
Airi Suzuki, 27
40
Donnalyn Bartolome, 26
41
Miki Matsubara (1959-2004)
42
Misao Okawa (1898-2015)
43
Eiichiro Oda, 46
44
Kyary Pamyu Pamyu, 28
45
Hirohiko Araki, 60
46
Satoshi Tajiri, 55
47
Hina Yoshihara, 19
48
Stan Fukase, 22