Artists Born in Japan

1
Masashi Kishimoto, 46
2
Akira Toriyama, 65
3
Hirohiko Araki, 60
4
Takashi Murakami, 59
5
Kohei Horikoshi, 34
6
Hiro Mashima, 43
7
Yana Toboso, 37
8
Yuko Shimizu, 55
9
Kazu Kibuishi, 42
10
Q-TA, 47
11
Tite Kubo, 43
12
Yoshihiro Togashi, 54
13
Ray-Kbys, 29
14
Gosho Aoyama, 57
15
Takeshi Obata, 52
16
Rumiko Takahashi, 63
17
Bisco Hatori, 45
18
Yusuke Murata, 42
19
Eric Chen, 34
20
Seishi Kishimoto, 46
21
Keiji Inafune, 55
22
Hiroshi Takahashi, 55
23
On Kawara (1933-2014)
24
Kawanocy, 27
25
Yoji Harada (1973-2019)
26
Kuua Oyasumi, 25
27
rei kato, 23
28
Tatsuya Tanaka, 39
29
Yoshitaka Amano, 68
30
Mitsuro Kubo, 45
31
Kei Meguro, 33
32
Amazing Jiro, 45
33
Takahiro Kimura, 56
34
Sato Harumi, 25
35
Harry Jefferson, 31
36
Chon_mi105, 27
37
Yoskay Yamamoto, 39
38
Daisuke Richard, 26