Born in Bangladesh

1
Tawhid Afridi, 24
2
Shakib Al Hasan, 34
3
Sheikh Hasina, 73
4
Tamanna Riya, 27
5
Shakib Khan, 38
6
Reshma Islam, 23
7
Sabina Yasmin, 66
8
Prottoy Heron, 19
9
Jessia Islam, 21
10
Safa Kabir, 26
11
Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975)
12
Naila Nayem, 29
13
ICEY, 26
14
Irene Khan, 64
15
Salman Shah (1971-1996)
16
Khaleda Zia, 75
17
Apu Biswas, 31
18
Mohammad Ali Bogra (1909-1963)
19
Tahsan Khan, 41
20
Raba Khan, 22
21
Shouvik Ahmed, 28
22
Muhammad Yunus, 80
23
Tamim Iqbal, 32
24
Shoumik Ahmed, 28
25
Jai Wolf, 29
26
Ayman Sadiq, 28
27
Mushfiqur Rahim, 32
28
Sabila Nur, 25
29
Shabnam, 78
30
Nusrat Faria Mazhar, 27
31
Nasreen Pervin Huq (1958-2006)
32
Mustafizur Rahman, 25
33
Tahsin N. Rakib, 30
34
Qazi Motahar Hossain (1897-1981)
35
Mir Masoom Ali, 84
36
Abdul Hamid, 77
37
Taskin Ahmed, 26
38
Iqbal Ahmed, 64
39
Ayub Bachchu (1962-2018)
40
Tawsif Mahbub, 32
41
Ghulam Azam (1922-2014)
42
SD Burman (1906-1975)
43
Mrinal Sen (1923-2018)
44
Ananta Jalil, 43
45
Runa Laila, 68
46
Shabnur, 41
47
Zahir Raihan (1935-1972)
48
Mosharraf Karim, 48