Astronauts Born in Russia

1
Yuri Gagarin (1934-1968)
2
Valentina Tereshkova, 84
3
Vladimir Komarov (1927-1967)
4
Alexey Leonov (1934-2019)
5
Gherman Titov (1935-2000)
6
Gennady Padalka, 62
7
Fyodor Yurchikhin, 62
8
Aleksei Leonov, 86
9
Anatoli Ivanishin, 52
10
Sergei Avdeyev, 65
11
Aleksandr Kaleri, 65
12
Roman Romanenko, 49
13
Oleg Kononenko, 56
14
Vladislav Volkov (1935-1971)
15
Svetlana Savitskaya, 72
16
Konstantin Feoktistov (1926-2009)
17
Yelena Kondakova, 64
18
Boris Yegorov (1937-1994)
19
Georgy Beregovoy (1921-1995)
20
Georgy Dobrovolsky (1928-1971)
21
Salizhan Sharipov, 56
22
Valery Tokarev, 68
23
Andriyan Nikolayev (1929-2004)
24
Yuri Gidzenko, 59
25
Maksim Surayev, 48
26
Valery Korzun, 68
27
Mikhail Korniyenko, 61
28
Pavel Popovich (1930-2009)
29
Oleg Kotov, 55
30
Alexander Misurkin, 43
31
Andrei Borisenko, 57
32
Oleg Skripochka, 51
33
Pyotr Klimuk, 78
34
Talgat Musabayev, 70
35
Sergey Volkov, 48
36
Boris Morukov (1950-2015)
37
Dmitri Kondratyev, 51
38
Aleksandr Skvortsov, 55
39
Aleksei Yeliseyev, 86
40
Pavel Belyayev (1925-1970)
41
Yury Onufriyenko, 60
42
Sergei Revin, 55
43
Anton Shkaplerov, 49
44
Grigori Nelyubov (1934-1966)
45
Pavel Vinogradov, 67
46
Aleksandr Lazutkin, 63
47
Vladimir Vasyutin (1952-2002)
48
Boris Volynov, 86