Born in Osaka, Japan

1
Minatozaki Sana, 23
2
Yuta Nakamoto, 24
3
Naomi Osaka, 22
4
Yuji Naka, 54
5
Junpei Zaki, 23
6
Miyavi, 38
7
Toru Yamashita, 31
8
Clare Uchima, 37
9
Ao, 5
10
Ryota Kohama, 30
11
Hiroki Ikegawa, 30
12
Kenta Maeda, 32
13
Machiko Kyo (1924-2019)
14
Tatsuya Amano, 29
15
Masaki Suda, 27
16
Hirai Hana, 25
17
Asuna Tanaka, 32
18
You Yokoyama, 39
19
Daiki Shigeoka, 27
20
Fuu, 25
21
Shinya, 42
22
Miyavi Lee Ishihara, 38
23
Akira Takasaki, 59
24
Hiroki Kuroda, 45
25
Akari Yoshida, 23
26
Shiori Takei, 35
27
Kenichi Suzumura, 45
28
Takayoshi Ohmura, 36
29
Kanae Watanabe, 32
30
Lysa Aya Trenier, 33
31
Takuya Uehara, 32
32
Yoshida Soyoka, 16
33
Mitsuki Takahata, 28
34
Kaya Kiyohara, 18
35
Nguyen Quynh, 18
36
Taniguchi Maguro, 30
37
Jyongri, 31
38
Tak Z, 35
39
Karen Fujii, 24
40
Sachi Kaji, 6
41
Rena Kubota, 29
42
Marinstgm, 29
43
Nana Yamada, 28