Authors Born in India

1
Rupi Kaur, 29
2
Komal Pandey, 27
3
George Orwell (1903-1950)
4
Kritika Khurana, 28
5
Sadhguru, 64
6
Shraddha Singh, 34
7
Rudyard Kipling (1865-1936)
8
Cherry Jain, 27
9
Deepak Chopra, 75
10
Krina Gindra, 22
11
Rabindranath Tagore (1861-1941)
12
Deeksha Khurana, 23
13
Debasree Banerjee, 31
14
Ruskin Bond, 87
15
Santoshi Shetty, 27
16
Shakuntala Devi (1929-2013)
17
Saloni Sehra, 25
18
Yaseen Anwer, 32
19
Shraddha Gurung, 25
20
Shivani (1923-2003)
21
Salman Rushdie, 74
22
Muskaan Dutta, 31
23
Twinkle Mukherjee, 27
24
Amish Tripathi, 47
25
Riya Jain, 28
26
Chetan Bhagat, 47
27
Sonal Kwatra Paladini, 37
28
Shambhavi Mishra, 34
29
Shifa Merchant, 30
30
Salim Khan, 86
31
Kazi Nazrul Islam (1899-1976)
32
Aster Gayavi, 31
33
Corallista, 32
34
Savi Munjal, 37
35
Nupur Singh, 33
36
Juhi Godambe, 27
37
Mayank Badhwar, 29
38
Sanjana Ghai, 29
39
Angelina Pongener, 24
40
Mehak Ghai, 24
41
Sarojini Naidu (1879-1949)
42
Nitika Bhatia, 32
43
Bikram Choudhury, 75
44
UR Ananthamurthy (1932-2014)
45
Pavan Premaney, 29
46
Aashna Bhagwani, 30
47
Th White (1906-1964)
48
Shivani Patil, 25