Entrepreneurs Born in India

1
Gulshan Kumar (1956-1997)
2
Ratan Tata, 83
3
Shiv Nadar, 75
4
Satya Nadella, 54
5
Anil Ambani, 61
6
Gautam Adani, 58
7
Jamsetji Tata (1839-1904)
8
Narayana Murthy, 74
9
Vishal Jain, 25
10
Dhirubhai Ambani (1932-2002)
11
Nita Ambani, 57
12
Lakshmi Mittal, 70
13
Jaymin Shah, 21
14
Naval Ravikant, 46
15
Rahul Bajaj, 82
16
Anand Ahuja, 35
17
Sabeer Bhatia, 52
18
Harjinder Singh Kukreja, 34
19
Azim Premji, 75
20
Sunil Mittal, 63
21
Gurbaksh Chahal, 38
22
Payal Shah, 31
23
Trishneet Arora, 27
24
Ayaan Chawla, 23
25
Dharmesh Shah, 53
26
Evan Luthra, 26
27
Rishabh Shanbhag, 24
28
Edward Craven Walker (1918-2000)
29
Naveen Jain, 61
30
Vishal Gondal, 44
31
Ramesh Kumar Nibhoria, 57
32
Vivek Ranadive, 63
33
Kiran Mazumdar-Shaw, 68
34
Sarvesh Shashi, 29
35
Rohina Anand Khira, 35
36
Vinod Khosla, 66
37
Keshav Bansal, 30
38
Samyukta Nair, 35
39
Natasha Poonawalla, 39
40
Radhika Roy, 71
41
Julian Jewel Jeyaraj, 43
42
Shuchir Suri, 32
43
Micky Jagtiani, 69
44
Subroto Bagchi, 63
45
Diptendu Pramanick (1910-1989)
46
Anand Narain Kapoor, 47
47
Subrata Roy, 72
48
Agha Hasan Abedi (1922-1995)