Born in Shanghai, China

1
Yao Ming, 40
2
Chenle, 19
3
Riceman, 28
4
AngelaBaby, 31
5
Yang Yang, 29
6
Ming Xi, 30
7
Gem, 29
8
Yan An, 24
9
G.E.M., 29
10
Zheng Kai, 34
11
Asian Beauty Secrets, 35
12
Nina Li, 59
13
Xu Kai Cheng, 30
14
Leo Wu, 21
15
Liu Xiang, 37
16
Sun Li, 38
17
Joker Xue, 37
18
Ian Fang, 31
19
Li Jun Li, 37
20
Victor Chang (1936-1991)
21
Joan Chen, 59
22
Hu Ge, 38
23
Leni Lan Yan, 30
24
Elle Lee, 33
25
Tina Guo, 35
26
Chace, 22
27
Xu Weizhou, 26
28
Wong Kar-wai, 62
29
Shannon Lucid, 78
30
Ni Hua, 37
31
Jenny Wu, 39
32
Emi Suzuki, 35
33
Liza Wang, 73
34
Kai Z Feng, 38
35
Soong Ching-ling (1893-1981)
36
Hung-chang Lin (1919-2009)
37
Maggie Jiang, 34
38
Huang Shengyi, 37
39
Leanne Li, 36
40
Jenny Zheng, 37
41
Yumiko Cheng, 39
42
Wang Xiaoshuai, 54
43
Paisley Wu, 49
44
Jeffrey Xu, 32
45
Huan Miao Miao, 27
46
Jiafeng Chen, 33
47
Jing Lusi, 35
48
Gao Youjun, 54