Celebrities Born In Shanghai, China

1
Yao Ming, 41
2
Chenle, 20
3
Riceman, 29
4
AngelaBaby, 33
5
Yang Yang, 30
6
Xu Kai Cheng, 32
7
Guanyu Zhou, 23
8
Ming Xi, 32
9
Yan An, 25
10
Gem, 31
11
Zheng Kai, 36
12
Sherry Cola, 32
13
G.E.M., 31
14
Jiafeng Chen, 35
15
424kp, 20
16
Asian Beauty Secrets, 36
17
Nina Li, 60
18
Nina Wang (1937-2007)
19
Leo Wu, 22
20
Joker Xue, 39
21
Elle Lee, 34
22
Jing Lusi, 37
23
Wong Kar-wai, 64
24
Leni Lan Yan, 32
25
Rukia
26
Joan Chen, 61
27
Tina Guo, 36
28
Sophia Cai, 13
29
Li Jun Li, 38
30
Victor Chang (1936-1991)
31
Ian Fang, 32
32
Sun Li, 39
33
Hu Ge, 39
34
Kai Z Feng, 39
35
Xu Weizhou, 27
36
Jenny Zheng, 38
37
Ni Hua, 39
38
Liza Wang, 74
39
Rainbow Xu Xu Mengjie, 28
40
Liu Xiang, 39
41
Chace, 23
42
Shannon Lucid, 79
43
Jenny Wu, 40
44
Huang Shengyi, 39
45
Emi Suzuki, 36
46
Wang Xiaoshuai, 56
47
Soong Ching-ling (1893-1981)
48
Yumiko Cheng, 40