Famous Alexises

1
Alexis Ryan, 15
2
Alexis Ren, 25
3
Alexis Bledel, 40
4
Alexis Marie, 20
5
Alexis G. Zall, 24
6
Alexis Sky, 27
7
Alexis Sánchez, 33
8
Alexis McClure, 8
9
Alexis Raines, 23
10
Alexis Rose, 15
11
Alexis Smith, 18
12
Alexis Dudley, 21
13
Alexis Carrasco, 20
14
Alexis Knapp, 32
15
Alexis Ashley, 23
16
Alexis Olympia Ohanian Jr., 4
17
Alexis Marie, 26
18
Alexis Clark, 24
19
Alexis Simone, 21
20
Alexis Jenkins, 20
21
Alexis Torres, 23
22
Alexis Braun, 21
23
Alexis Sharkey (1994-2020)
24
Alexis Painter, 21
25
Alexis Eddy (1996-2020)
26
Alexis Tsipras, 47
27
Alexis Jordan, 30
28
Alexis Kropf, 15
29
Alexis Rivera, 40
30
Alexis Gosselin, 18
31
Alexis André Jr., 25
32
Alexis McClellan, 19
33
Alexis Mateo, 42
34
Alexis Fields, 43
35
Alexis Smith (1921-1993)
36
Alexis Arquette (1969-2016)
37
Alexis Bellino, 45
38
Alexis Rice, 21
39
Alexis Skye, 47
40
Alexis Taylor, 29
41
Alexis Ohanian, 39
42
Alexis Feather, 20
43
Alexis Sourisoud, 26
44
Alexis Fox, 37
45
Alexis Sofia Cuban, 18
46
Alexis Eve Hagelgans, 19
47
Alexis Gomez, 30
48
Alexis Omman, 23