Authors Born in China

1
Sam Chui, 39
2
Marie Lu, 36
3
Yan Yan Chan, 25
4
Katherine Paterson, 87
5
Adeline Yen Mah, 82
6
Jean Fritz (1915-2017)
7
Jean Wang, 34
8
Ji-li Jiang, 66
9
James Wong, 61
10
Jin Yong (1924-2018)
11
Su Shi (1037-1101)
12
Lensey Namioka, 91
13
Roshini Daswani Kewalram, 30
14
Ali Thom, 37
15
Jenny Wu, 38
16
Tina Leung, 38
17
Chris Han, 32
18
Mimi Thorisson, 45
19
Gao Xingjian, 80
20
Cece Lam, 28
21
Nancy Yi Fan, 26
22
Kevin Andrews (1924-1989)
23
Anchee Min, 63
24
Xu Zhimo (1897-1931)
25
Tommy Lei, 32
26
Jiawa Liu, 36
27
Mu Shiying (1912-1940)
28
Eva Nagorski, 51
29
Ting Ma, 50
30
Wen Yiduo (1899-1946)
31
Mo Yan, 65
32
Guo Moruo (1892-1978)
33
Ha Jin, 64
34
Ai Qing (1910-1996)
35
Han Han, 37
36
Toshiko Shek, 36
37
Courtney Yeh, 29