Singers Born in Japan

1
Joji, 28
2
MOMO, 24
3
Minatozaki Sana, 24
4
Mitski, 30
5
Yuta Nakamoto, 25
6
NI-KI, 15
7
Airi Suzuki, 26
8
Rina Sawayama, 30
9
Kyary Pamyu Pamyu, 28
10
Yamaguchi Mako, 19
11
Takahiro Moriuchi, 32
12
Sakura Miyawaki, 22
13
Baby M, 37
14
Suzuka Nakamoto, 23
15
Yui Mizuno, 21
16
Moa Kikuchi, 21
17
Kanou Awata, 24
18
GEN, 32
19
Aiko, 45
20
Hyde, 52
21
Kyo, 45
22
Feng-tian, 29
23
Ruki, 39
24
Kwon Ri-se (1991-2014)
25
Miyavi, 39
26
Asami Zdrenka, 25
27
Sarah Midori Perry, 29
28
Risa Oribe, 33
29
Beni, 34
30
Hanada Asahi, 19
31
Reol, 27
32
Haku Shota, 16
33
Yabuki Nako, 19
34
Gackt, 47
35
Yoo Soo-young, 39
36
Yoshi Nori, 20
37
MAH, 34
38
Wowaka (1987-2019)
39
Yuto Nakajima, 27
40
Ayumi Hamasaki, 42
41
Pile, 32
42
Mika Nakashima, 38
43
Namie Amuro, 43
44
Chisa, 31
45
Saiki Atsumi, 27
46
Crystal Kay, 34
47
TERU, 49
48
Sho Sakurai, 39