Famous Giannas

1
Gianna Bryant (2006-2020)
2
Gianna Martello, 33
3
Gianna Newborg, 22
4
Gianna Christine, 24
5
Gianna Luke, 19
6
Gianna Marie, 22
7
Gianna Sage, 16
8
Gianna Macchiarulo, 18
9
gianna miller, 19
10
Gianna Faith Ferazi, 19
11
Gianna Gomez, 18
12
Gianna Ernst, 18
13
Gianna Antico, 21
14
Gianna Hammer, 27
15
Gianna Szpanka, 21
16
Gianna Adams, 22
17
Gianna Iman Walker, 3
18
Gianna Maria Canale (1927-2009)
19
Gianna Carrara, 26
20
Gianna DiDonato, 27
21
Gianna Belsito, 21
22
Gianna Aquisha, 14
23
Gianna Ocasio, 20
24
Gianna D'angelo, 18
25
Gianna Isabella, 22
26
Gianna Bonacorso
27
Gianna Othman, 19
28
Gianna LePera, 23
29
Gianna Grace, 19
30
Gianna Beretta Molla (1922-1962)
31
Gianna Dangelo (1929-2013)
32
Gianna Bruzzese, 25
33
Gianna Nannini, 66
34
Gianna Fiorenze, 29
35
Gianna Harris, 17
36
Gianna Zito, 19
37
Gianna Jessen, 45
38
Gianna Simone, 32
39
Gianna Michaels, 39
40
Gianna Nicole, 27