Singers Born in Taiwan

1
Tzuyu, 21
2
Yangyang, 20
3
Jay Chou, 41
4
Yeh Shuhua, 20
5
GaGa, 35
6
Aaron Yan, 34
7
Dino Lee, 27
8
Jolin Tsai, 40
9
Jerry Yan, 43
10
Ting Ting, 33
11
Teresa Teng (1953-1995)
12
Chen Linong, 20
13
Rainie Yang, 36
14
Selina Jen, 38
15
Hebe Tien, 37
16
Calvin Chen, 39
17
Lin Yanjun, 25
18
Sam Lin, 37
19
Ella Chen, 39
20
Cheer Chen, 45
21
Eric Chou, 25
22
Vic Chou, 39
23
Aska Yang, 42
24
Alin, 37
25
Tuzuyu, 21
26
Elva Hsiao, 41
27
GWSN Soso, 19
28
Ashin, 44
29
Jiro Wang, 39
30
Yoga Lin, 33
31
Tsai Chin, 62
32
Ken Chu, 41
33
Hsu Ming-chieh, 27
34
Fei Xiang, 59
35
Freya Lim, 40
36
Joe Chen, 41
37
Joanna Wang, 32
38
Jam Hsiao, 33
39
Jeff Chang, 53
40
MeiMei Kuo, 35
41
Nicky Wu, 49
42
Ella Chen Chia-hwa, 39
43
Emma Wu, 31
44
Gui Gui, 31
45
Jolin Chien, 34
46
Xiao Yu, 36
47
Evan Yo, 33
48
Yi Bo Chen, 23