Regina Spektor
Regina Spektor, 34 1
Eduard Khil
Eduard Khil (1934-2012) 2
Lena Katina
Lena Katina, 30 3
Dima Bilan
Dima Bilan, 32 4
Katie Melua
Katie Melua, 30 5
Julia Volkova
Julia Volkova, 29 6
Helene Fischer
Helene Fischer, 30 7
Alla Pugacheva
Alla Pugacheva, 65 8
Dayana Kirillova
Dayana Kirillova, 12 9
Roma Acorn
Roma Acorn, 18 10
Anna Netrebko
Anna Netrebko, 43 11
Ani Lorak
Ani Lorak, 36 12
Dan Balan
Dan Balan, 35 13
Igor Lobanov
Igor Lobanov, 45 14
Lera Kozlova
Lera Kozlova, 26 15
Viktor Tsoi
Viktor Tsoi (1962-1990) 16
Alexey Vorobyov
Alexey Vorobyov, 26 17
Oksana Grigorieva
Oksana Grigorieva, 44 18
Alisa Kozhikina
Alisa Kozhikina, 11 19
Alina Smith
Alina Smith, 23 20
Dariya Stavrovich
Dariya Stavrovich, 28 21
Rayhon G'aniyeva
Rayhon G'aniyeva, 36 22
Kyra Vayne
Kyra Vayne (1916-2001) 23
Elena Temnikova
Elena Temnikova, 29 24

Ranked by popularity based on boosts and other user activity.