Regina Spektor
Regina Spektor, 34 1
Eduard Khil
Eduard Khil, 79 2
Katie Melua
Katie Melua, 29 3
Dima Bilan
Dima Bilan, 32 4
Lena Katina
Lena Katina, 29 5
Julia Volkova
Julia Volkova, 29 6
Anna Netrebko
Anna Netrebko, 42 7
Alla Pugacheva
Alla Pugacheva, 65 8
Igor Lobanov
Igor Lobanov, 45 9
Dayana Kirillova
Dayana Kirillova, 12 10
Ani Lorak
Ani Lorak, 35 11
Lera Kozlova
Lera Kozlova, 26 12
Alina Smith
Alina Smith, 22 13
Viktor Tsoi
Viktor Tsoi (1962-1990) 14
Dan Balan
Dan Balan, 35 15
Dariya Stavrovich
Dariya Stavrovich, 28 16
Roma Acorn
Roma Acorn, 18 17
Rayhon G'aniyeva
Rayhon G'aniyeva, 35 18
Kyra Vayne
Kyra Vayne (1916-2001) 19

Ranked by popularity based on user activity.