Regina Spektor
Regina Spektor, 34 1
Lena Katina
Lena Katina, 30 2
Eduard Khil
Eduard Khil (1934-2012) 3
Dima Bilan
Dima Bilan, 33 4
Helene Fischer
Helene Fischer, 30 5
Katie Melua
Katie Melua, 30 6
Julia Volkova
Julia Volkova, 29 7
Roma Acorn
Roma Acorn, 18 8
Alla Pugacheva
Alla Pugacheva, 65 9
Dayana Kirillova
Dayana Kirillova, 12 10
Anna Netrebko
Anna Netrebko, 43 11
Dan Balan
Dan Balan, 35 12
Ani Lorak
Ani Lorak, 36 13
Alisa Kozhikina
Alisa Kozhikina, 11 14
Lera Kozlova
Lera Kozlova, 26 15
Igor Lobanov
Igor Lobanov, 45 16
Oksana Grigorieva
Oksana Grigorieva, 44 17
Viktor Tsoi
Viktor Tsoi (1962-1990) 18
Alexey Vorobyov
Alexey Vorobyov, 26 19
Sergey Lazarev
Sergey Lazarev, 31 20
Alina Smith
Alina Smith, 23 21
Dariya Stavrovich
Dariya Stavrovich, 28 22
Elena Temnikova
Elena Temnikova, 29 23
Rayhon G'aniyeva
Rayhon G'aniyeva, 36 24
Kyra Vayne
Kyra Vayne (1916-2001) 25

Ranked by popularity based on boosts and other user activity.