Nina Dobrev
Nina Dobrev, 26 TV Actress 1
Alexander Rusev
Alexander Rusev, 29 Wrestler 2
Andrea
Andrea, 28 Singer 3
Martin Petrov
Martin Petrov, 19 Web Video Star 4
Grigor Dimitrov
Grigor Dimitrov, 24 Tennis Player 5
Dimitar Berbatov
Dimitar Berbatov, 34 Soccer Player 6
Emil Conrad
Emil Conrad, 26 Web Video Star 7
Krisia Todorova
Krisia Todorova, 11 Singer 8
Stambini
Stambini, 29 Web Video Star 9
Lazar Angelov
Lazar Angelov, 30 Bodybuilder 10
Hristo Stoichkov
Hristo Stoichkov, 49 Soccer Player 11
Lili Ivanova
Lili Ivanova, 76 Singer 12
Christo
Christo, 80 Artist 13
Dora Gabe
Dora Gabe (1886-1983) Author 14
SimonHDS90
SimonHDS90, 24 Web Video Star 15
Hristo Botev
Hristo Botev (1848-1876) Author 16
Stanislav Ianevski
Stanislav Ianevski, 30 Movie Actor 17
Stiliyan Petrov
Stiliyan Petrov, 35 Soccer Player 18
Stoyanka Mutafova
Stoyanka Mutafova, 93 Movie Actress 19
Martin Petrov
Martin Petrov, 36 Soccer Player 20
Kubrat Pulev
Kubrat Pulev, 34 Boxer 21
Oggy Boytchev
Oggy Boytchev, 60 Journalist 22
Katya Paskaleva
Katya Paskaleva (1945-2002) Movie Actress 23
Elin Pelin
Elin Pelin (1877-1949) Author 24
Slavi Trifonov
Slavi Trifonov, 48 Singer 25
Raina Kabaivanska
Raina Kabaivanska, 80 Singer 26
Raya Encheva
Raya Encheva, 22 Web Video Star 27
Ivet Lalova
Ivet Lalova, 31 Runner 28
Nicolai Ghiaurov
Nicolai Ghiaurov (1929-2004) Singer 29
Moni Moshonov
Moni Moshonov, 63 TV Actor 30
Vasil Levski
Vasil Levski (1837-1873) War Hero 31
Rosen Plevneliev
Rosen Plevneliev, 51 Politician 32
Grigor Parlichev
Grigor Parlichev (1830-1893) Author 33
Tsvetana Pironkova
Tsvetana Pironkova, 27 Tennis Player 34
Velizar Dimov
Velizar Dimov, 22 Web Video Star 35
Georgi Ivanov
Georgi Ivanov, 75 Astronaut 36

Ranked by popularity based on boosts and other user activity.