Actresses Born in Taiwan

1
Barbie Hsu, 43
2
Nana Ou-Yang, 20
3
Cindy Chiu, 40
4
Pipi Yao, 30
5
Shu Qi, 44
6
Michelle Chen, 37
7
Puff Kuo, 32
8
Christina Chang, 49
9
Lin Feng-Jiao, 67
10
Hannah Quinlivan, 27
11
Ruby Lin, 44
12
Ariel Lin, 37
13
Eleanor Lee, 20
14
Lyla Lin, 29
15
Angela Chang, 38
16
Tia Lee, 35
17
Joanne Tseng, 31
18
Kate Pang, 36
19
Aviis Zhong, 34
20
Serena Liu (1975-2020)
21
Jenna Wang, 33
22
Shara Lin, 34
23
Vivian Lai, 43
24
Charlie Young, 46
25
Tse Ling-ling, 64
26
Nono Ku, 28
27
Michelle Krusiec, 45
28
Joey Wong, 53
29
Sharon Hsu, 38
30
Xi Wei Lun, 26
31
Annie Liu, 39
32
Amber An, 35
33
Tiffany Hsu, 36
34
Camille Chen, 41
35
Jessey Meng, 53
36
Kelly Lin, 44
37
Alyssa Chia, 45
38
Beatrice Fang, 29
39
Megan Lai, 40
40
Christine Kuo, 37
41
Yi Chan Liang, 29
42
Peace Yang, 38
43
Nikki Hsin-Ying Hsieh, 35
44
Esther Huang, 31
45
Ellie Tsai, 31
46
Brigitte Lin, 65
47
Bianca Bai, 37
48
Gwei Lun-mei, 36