Authors Born in Russia

1
Leo Tolstoy (1828-1910)
2
Fyodor Dostoevsky (1821-1881)
3
Ayn Rand (1905-1982)
4
Isaac Asimov (1920-1992)
5
Alexander Pushkin (1799-1837)
6
Anastasia Romanova, 33
7
Vladimir Nabokov (1899-1977)
8
Natasha Davydova, 39
9
Anton Chekhov (1860-1904)
10
Maria Astor, 33
11
Dmitry Glukhovsky, 43
12
Anastasia Volkova, 31
13
Madina Mentink, 40
14
Eliza Armand, 37
15
Boris Pasternak (1890-1960)
16
Maria Rasputin (1898-1977)
17
Genrikh Sapgir (1928-1999)
18
Olga Burakova, 39
19
Violet Ell, 34
20
Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008)
21
Alexander Vampilov (1937-1972)
22
Anna Akhmatova (1889-1966)
23
Bella Akhmadulina (1937-2010)
24
Lilli Promet (1922-2007)
25
Sofia Kats, 33
26
Ariel Durant (1898-1981)
27
Zinaida Gippius (1869-1945)
28
Alla Nazimova (1879-1945)
29
Musa Calil (1906-1944)
30
Rustem Adagamov, 61
31
Kirill Semin, 34
32
Avraham Shlonsky (1900-1973)
33
Tim Ash, 57
34
Sergey Sukhov, 29
35
Maxim Gorky (1868-1936)
36
Yevgeny Yevtushenko (1933-2017)
37
Nikolai Erdman (1900-1970)
38
Ivan Turgenev (1818-1883)
39
Daria Edu, 24
40
Svetlana Damiani, 33
41
Katja Krarup Andersen, 33
42
Eugenia Polyakova, 33
43
Mikhail Bulgakov (1891-1940)
44
Svetlana Kobaliya, 33
45
Alter Esselin (1889-1974)
46
Joseph Brodsky (1940-1996)
47
Lisaveta Popova, 26
48
LERA KASHAPOVA, 19