Actors Born in Japan

1
Joji Nakata, 66
2
Yuki Kaji, 35
3
Yuki Furukawa, 33
4
Mamoru Miyano, 37
5
Kento Yamazaki, 26
6
Shunsuke Okubo, 26
7
Masi Oka, 46
8
Daisuke Ono, 42
9
Mako Iwamatsu (1933-2006)
10
Brian Tee, 43
11
Hiroshi Kamiya, 46
12
Dori Sakurada, 29
13
Glenn Howerton, 44
14
Nijiro Murakami, 23
15
Ken Watanabe, 61
16
Nobuhiko Okamoto, 34
17
Jun Matsumoto, 37
18
Yamada Ryosuke, 27
19
Miura Haruma (1990-2020)
20
Richard T Jones, 49
21
Gaku Space, 41
22
Natsuki Hanae, 29
23
Masaki Suda, 28
24
Takeru Satoh, 31
25
No Min-woo, 34
26
Jun Kunimura, 65
27
Asuma Kousuke, 25
28
Hiroyuki Sanada, 60
29
Yuya Yagira, 30
30
Shunya Shiraishi, 30
31
Yuichi Nakamura, 33
32
Takehito Koyasu, 53
33
Shin Koyamada, 38
34
Fuku Suzuki, 16
35
Dean Fujioka, 40
36
Kazunari Ninomiya, 37
37
Kimura Takuya, 48
38
Oguri Shun, 38
39
Tokuyama Hidenori, 39
40
Cary-Hiroyuki Tagawa, 60
41
Miyu Irino, 33
42
Julian Feder, 16
43
Tomohisa Yamashita, 35
44
Arai Hirofumi, 42
45
Tori Matsuzaka, 32
46
Tatsuya Fujiwara, 38
47
Yudai Chiba, 31
48
Yuri Chinen, 27