Celebrities Born In Taipei, Taiwan

1
Disguised Toast, 30
2
Chris Wang, 40
3
Ray Chen, 33
4
Godfrey Gao (1984-2019)
5
Mike Chang, 39
6
Steve Chen, 44
7
Aaron Yan, 36
8
Natalie Morales, 50
9
Nana Ou-Yang, 22
10
Tsai Ing-wen, 66
11
Ashin, 46
12
Naomi Watanabe, 34
13
Jasper Liu, 36
14
Barbie Hsu, 45
15
Hannah Quinlivan, 29
16
Rainie Yang, 38
17
Justin Lin, 48
18
Dennis Liao, 30
19
Sam Lin, 39
20
James Jean, 43
21
Yony, 14
22
Thassapak Hsu, 31
23
Molly Chiang, 31
24
Austin Lin, 34
25
Zony, 14
26
Selina Jen, 40
27
Ruby Lin, 46
28
Lyla Lin, 31
29
Leoo, 26
30
Lin Feng-Jiao, 69
31
Katie Johnson, 36
32
Alien Huang (1983-2020)
33
Jacobhhc, 28
34
Alyssa Chia, 47
35
Jason Wu, 40
36
Kjell Lindgren, 49
37
Chang Chen, 45
38
Mark Chao, 38
39
Calvin Chen, 41
40
Serena Liu (1975-2020)
41
Jiro Wang, 41
42
Ji Yan, 36
43
Ariel Lin, 39
44
Rebecka Carlisle, 26
45
Ak Benjamin, 26
46
Cheer Chen, 47
47
Jimmy Lin, 47
48
Eddie Peng, 40