Born in Taipei, Taiwan

1
Disguised Toast, 29
2
Godfrey Gao (1984-2019)
3
Steve Chen, 42
4
Aaron Yan, 35
5
Mike Chang, 38
6
Ray Chen, 32
7
Natalie Morales, 48
8
Barbie Hsu, 44
9
Nana Ou-Yang, 20
10
Rainie Yang, 36
11
Naomi Watanabe, 33
12
Leoo, 25
13
Selina Jen, 39
14
Jasper Liu, 34
15
Hannah Quinlivan, 27
16
Ashin, 45
17
Yony, 12
18
Jacobhhc, 26
19
Katie Johnson, 35
20
Sam Lin, 37
21
Ruby Lin, 45
22
Dennis Liao, 28
23
Lin Feng-Jiao, 67
24
Justin Lin, 47
25
Calvin Chen, 40
26
Zony, 12
27
Lyla Lin, 30
28
Rebecka Carlisle, 24
29
Alien Huang (1983-2020)
30
Tsai Ing-wen, 64
31
Eddie Peng, 39
32
DeeJay RayRay, 29
33
Ariel Lin, 38
34
Cheer Chen, 45
35
Jerry Yang, 52
36
Jimmy Lin, 46
37
Thassapak Hsu, 30
38
Jiro Wang, 39
39
Jason Wu, 38
40
Kjell Lindgren, 48
41
Ak Benjamin, 25
42
Mike He, 37
43
Mark Chao, 36
44
Fei Xiang, 60
45
Xiu Jie Kai, 38
46
Nono Ku, 29
47
Chang Chen, 44
48
Camille Chen, 41